Your CompanyBusiness Solutions to fit your personal needs.

Služby

Kondiční jízdy:

Kondiční jízda
- je určena pro držitele řidičského oprávnění, který delší dobu neseděl za volantem a chce se projet pod odborným dohledem. Kondiční jízdu je možné podstoupit ihned bez předešlých příprav, jedinou podmínkou je již zmiňované Ř.O.

Odborná příprava:

Školení řidíčů referentů jednou za rok
- povinné školení řidičů dle zákona č. 361/2000 Sb.
- pravidelné školení pro řidiče skupiny C, C+E a podskupin C1, C1+E.
- pravidelné školení pro řidiče skupiny D, D+Ea  podskupin D1, D1+E.
- vstupní školení základního rozsahu (140 hodin) pro skupiny C, C+E, D.
- vstupní školení rozšířeného rozsahu (280 hodiny) pro skupiny C, C+E, D.
Předložené učební plány a osnovy odpovídají vyhlášce č. 156/2008 Sb. ze dne 7.5.2008.

Školení řidíčů profesionálů
- pravidelné školení řidičů z povolání dle zákona č. 374/2007 Sb.
- získání nového profesního osvědčení.

Vrácení řidičského oprávnení:

Vrácení Ř.O.
- příprava k navrácení řidičského průkazu.
- předvedení k navrácení řidičského průkazu.

Řidičské oprávnění na skupiny:

AM (motocykl)
motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km.h-1
1) dvoukolová se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo s výkonem elektrického motoru do 4 kW,
2) tříkolová se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW,
3) čtyřkolová o hmotnosti v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u
jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW
Věková hranice 15 let.

A1 (motocykl)
1. lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm3,
2. tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW,- opravňuje k řízení lehkých motocyklů o objemu válců nepřesahujícím 125 ccm a o výkonu nejvýše 11 kW. 
Věková hranice 16 let.

A2 (motocykl)
motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem,- opravňuje k řízení motocyklů o výkonu do 25 kW nebo poměrem výkon/hmotnost nepřesahujícím 0,16 kW/kg nebo s postranním vozíkem a s poměrem výkon/hmotnost nepřesahujícím 0,16 kW/kg.
Věková hranice 18 let.

A (motocykl)
1. motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj (neomezeně)
2. tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW
Věková hranice 24 let.

B (osobní automobil)
motorová vozidla s výjimkou vozidel výše (AM, A1, A2, A), jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, určená pro přepravu nejvýše 8 osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti
1. nepřevyšující 750 kg,
2. převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg, nebo
3. převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 4 250 kg, jedná-li se o řidičské oprávnění v rozšířeném rozsahu (B96)
Věková hranice 18 let.

C (nákladní automobil)
jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou traktorů jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg, určená pro přepravu nejvýše 8 osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg. Výcvik na tuto skupinu řidičského oprávnění lze provádět pouze u držitelů řidičského oprávnění na skupinu B.
Věková hranice 21 let.

D (autobus)
jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v písmeni určená pro přepravu více než 8 osob kromě řidiče, ke kterým smí být
připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg. Výcvik na tuto skupinu řidičského oprávnění lze provádět pouze u držitelů řidičského oprávnění na skiny B nebo C.
Věková hranice 24 let.

B+E
jízdní soupravy složené z vozidla skupiny B a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg. Výcvik na tuto skupinu lze provádět pouze u držitelů řidičského oprávnění skupiny B.
Věková hranice 18 let.

C+E
jízdní soupravy složené z vozidla skupiny C a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyší než 750 kg. Výcvik na tuto skupinu lze provádět pouze u držitelů řidičského oprávnění skupiny C.
Věková hranice 21 let.

Contact Us

Autoškola Hanušová

Telefon:
+420 499 423 316

Mobil:
+420 605 819 257

Adresa:
J. K. Tyla 308
543 01, Vrchlabí

Máme otevřeno:
PO 6-11, 12-17
ÚT-ČT 6-14
PÁ 6-12

GPS:
V 15,60866°
S 50,63069°

Email ContactE-mail